Tăng cường quản lí học sinh, sinh viên trên môi trường mạng

0
245

Mục tiêu cụ thể, đến hết năm 2021, có ít nhất 85% cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng thông tin trên môi trường mạng đúng quy định, phục vụ nghiên cứu, học tập, giải trí lành mạnh và đạt 100% cơ sở giáo dục tổ chức hiệu quả vào năm 2025.

Thiết lập mạng lưới thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng từ Sở GD&ĐT đến các cơ sở giáo dục.

Đến hết năm 2021, có ít nhất 85% cơ sở giáo dục xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên để tổ chức quản lí, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng và đạt 100% vào năm 2025.

Đến hết năm 2021, có ít nhất 85% đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên làm công tác quản lí, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên và đội ngũ quản trị các website, diễn đàn, mạng xã hội của các cơ sở giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về quản lí, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng và đạt 100% vào năm 2025.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở GD&ĐT sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua môi trường mạng; phát triển và quản lí các trang thông tin giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng.

Đồng thời, xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên quản lí, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục với các cơ quan chức năng.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.