10 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

0
18

VPS, VCS, CSV, LAS, DAE, SRC, BMP, VHC, SJD, SMB thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (mã VPS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/12/2018.

* Ngày 17/12/2018, Công ty Cổ phần Vicostone (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức lần 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/12/2018.

* Ngày 25/12/2018, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/12/2018.

* Ngày 26/12/2018, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/12/2018.

* Ngày 27/12/2018, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (mã DAE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018.

* Ngày 24/12/2018, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã SRC-HOSE) tạm ứng trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018.

* Ngày 28/12/2018, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018.

* Ngày 20/12/2018, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018.

* Ngày 24/12/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn (mã SJD-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018.

* Ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn (mã SJD-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018.

* Ngày 20/12/2018, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung (mã SMB-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.