“Cắt giảm điều kiện kinh doanh không đạt 50% theo yêu cầu của Chính phủ”

0
180

“Nếu tính tổng số các điều kiện kinh doanh hiện hành thì việc cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh không đạt như yêu cầu của Chính phủ”, ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nói tại hội thảo đánh giá chất lượng cắt giảm điều kiện kinh doanh sáng 14/11.

</p> <p><b>Cắt giảm điều kiện kinh doanh mang tính hình thức</b></p> <p>Nghị quyết 19-2018/NQ-CP Chính phủ ban hành đặt ra chỉ tiêu hoàn thành, bãi bỏ, đơn giản hoá 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh. Hoàn thành và trình Chính phủ ký ban hành trước ngày 31/10/2018.</p> <p>Đo lường kết quả cắt giảm điều kiện kinh doanh, ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng CIEM cho biết, thống kê sơ bộ có 542 điều kiện kinh doanh được sửa đổi, 771 điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, 111 điều kiện kinh doanh thay thế nhưng bổ sung đến 98 điều kiện kinh doanh và phát sinh, ban hành thêm 29 điều kiện kinh doanh.</p> <p>Nếu tính tổng số các điều kiện kinh doanh hiện hành thì việc cắt giảm là không đạt 50% như yêu cầu của Chính phủ.</p> <p>Một số điều kiện kinh doanh có tác động lớn đến thị trường như điều kiện kinh doanh về gas trong Nghị định 87/2018, hay một số điều kiện kinh doanh đã quy định về số lượng nhân sự của ngành nghề đã rút cực gọn.</p> <p>Tuy nhiên, theo ông Hiếu, vẫn có những điều kiện kinh doanh cắt giảm nhưng chẳng mang lại tác động gì. Còn có những quy định được bổ sung điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thậm chí, trong khi có bộ cắt giảm điều kiện kinh doanh này thì lại bị bộ khác đưa vào.</p> <p>Ông Hiếu lấy ví dụ: Một số quy định trong Nghị định 49 quy định về yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục. Nghị định này yêu cầu cơ sở kiểm định chất lượng giáo dục phải có ít nhất 10 kiểm định viên, có trụ sở ổn định hai năm, có phòng làm việc cho mỗi kiểm định viên tối thiểu 8 m2…<span>Quy định này cứ như cho các trường mẫu giáo. Nó là các điều kiện kinh doanh mà các bộ đã bãi bỏ thì lại xuất hiện trong lĩnh vực giáo dục.</span></p> <p><span>“Bãi bỏ điều kiện kinh doanh chỉ là một phần nhỏ, nhưng phải xem xét lại chất lượng pháp luật mới là vấn đề”, ông Hiếu nói.</span></p> <p><span>Cùng chung quan điểm, bà Nguyễn Minh Thảo, Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh – CIEM, cho rằng vẫn còn nhiều quy định không rõ ràng, khó tiên liệu, tiềm ẩn rủi ro cho doanh nghiệp. Nhiều điều kiện kinh doanh sửa đổi dưới hình thức diễn đạt lại quy định về điều kiện kinh doanh chứ không phải giảm hoặc gộp nhiều điều kiện doanh doanh thành một.</span></p> <p>Theo nghiên cứu của CIEM, sau một năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đạt kết quả cắt giảm thấp nhất khi chỉ cắt giảm 80 điều kiện, chiếm 32,2%; Bộ Xây dựng cắt giảm 158 điều kiện, chiếm 73,5%; Bộ Thông tin và Truyền thông cắt giảm 116 điều kiện, chiếm tỷ lệ 46%; Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch cắt giảm 61 điều kiện, chiếm 51%.<span><br /> <br /></span></p> <p><b>Cuộc chiến đấu lâu dài và gian khổ</b></p> <p>Chỉ ra số lượng doanh nghiệp đăng ký tăng 28% nhưng số lượng đóng cửa tăng đến 47%, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh lo ngại mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp khó thành hiện thực. Môi trường kinh doanh thực sự có vấn đề.</p> <p>Cũng theo chuyên gia Lê Đăng Doanh, nhiều điều kiện kinh doanh hiện nay hoàn toàn lạc hậu so với Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong khi đó, Việt Nam đang hội nhập sâu, thị trường trong nước là thị trường của cộng đồng ASEAN, sắp tới là CPTPP, hàng hóa nhập khẩu giảm thuế từ 0-5%. Nếu chúng ta không cải thiện được thì sản phẩm, dịch vụ nước ngoài tràn vào. Dẫn đến tình trạng doanh nghiệp Việt Nam vừa mới khởi nghiệp phải đóng cửa ngay vì không thể cạnh tranh được.</p> <p>“Cắt giảm điều kiện kinh doanh là cuộc chiến đấu lâu dài gian khổ, khẩn cấp và cần thiết”, ông Doanh trăn trở.</p> <p>Về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM thừa nhận: “Bao nhiêu đợt cải cách nhưng tôi cảm thấy không thành công, những nỗ lực kiến nghị của mình vẫn đạt được kết quả rất thấp. Cải cách phải liên tục, nhất quấn, có áp lực bên ngoài thì mới làm được”.</p> <p>Còn ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng, cần tăng cường sự tham vấn cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động rà soát pháp luật; tăng cường cơ chế kiểm soát; thống nhất quan điểm rà soát và mở rộng các đề xuất trong các phương án điều chỉnh pháp luật kinh doanh mà các bộ, ngành đề ra…</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ebooks-albums.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-khong-dat-50-theo-yeu-cau-cua-chinh-phu.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9CC%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+%C4%91i%E1%BB%81u+ki%E1%BB%87n+kinh+doanh+kh%C3%B4ng+%C4%91%E1%BA%A1t+50%25+theo+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+c%E1%BB%A7a+Ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fwww.ebooks-albums.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-khong-dat-50-theo-yeu-cau-cua-chinh-phu.html&via=Ebooks-albums+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-khong-dat-50-theo-yeu-cau-cua-chinh-phu.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-khong-dat-50-theo-yeu-cau-cua-chinh-phu.html&media=https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=%E2%80%9CC%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+%C4%91i%E1%BB%81u+ki%E1%BB%87n+kinh+doanh+kh%C3%B4ng+%C4%91%E1%BA%A1t+50%25+theo+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+c%E1%BB%A7a+Ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7%E2%80%9D" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=%E2%80%9CC%E1%BA%AFt+gi%E1%BA%A3m+%C4%91i%E1%BB%81u+ki%E1%BB%87n+kinh+doanh+kh%C3%B4ng+%C4%91%E1%BA%A1t+50%25+theo+y%C3%AAu+c%E1%BA%A7u+c%E1%BB%A7a+Ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7%E2%80%9D%20-%20https%3A%2F%2Fwww.ebooks-albums.com%2Fnha-dat%2Fcat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-khong-dat-50-theo-yeu-cau-cua-chinh-phu.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-khong-dat-50-theo-yeu-cau-cua-chinh-phu.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-khong-dat-50-theo-yeu-cau-cua-chinh-phu.html" data-text="“Cắt giảm điều kiện kinh doanh không đạt 50% theo yêu cầu của Chính phủ”" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/fpt-bao-lai-hon-3-100-ty-dong-sau-10-thang.html">FPT báo lãi hơn 3.100 tỷ đồng sau 10 tháng</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/doanh-thu-quy-3-cua-72-cong-ty-chung-khoan-dat-hon-5-600-ty.html">Doanh thu quý 3 của 72 công ty chứng khoán đạt hơn 5.600 tỷ</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.ebooks-albums.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-11-14T01:26:23+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-11-14T01:26:23+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-khong-dat-50-theo-yeu-cau-cua-chinh-phu.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Ebooks-albums news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="“Cắt giảm điều kiện kinh doanh không đạt 50% theo yêu cầu của Chính phủ”"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_628441f7879ae_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_628441f7879ae" ><script>var block_td_uid_3_628441f7879ae = new tdBlock(); block_td_uid_3_628441f7879ae.id = "td_uid_3_628441f7879ae"; block_td_uid_3_628441f7879ae.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_628441f7879ae_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_628441f7879ae_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":20891,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_628441f7879ae.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_628441f7879ae.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_628441f7879ae.post_count = "6"; block_td_uid_3_628441f7879ae.found_posts = "2197"; block_td_uid_3_628441f7879ae.header_color = ""; block_td_uid_3_628441f7879ae.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_628441f7879ae.max_num_pages = "367"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_628441f7879ae); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_628441f78c6fd" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_628441f7879ae" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_628441f78c703" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_628441f7879ae" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_628441f7879ae class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/thi-truong-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-tang-manh-me-ca-cung-lan-cau.html" rel="bookmark" title="Thị trường BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương: Tăng mạnh mẽ cả cung lẫn cầu"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Thị trường BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương: Tăng mạnh mẽ cả cung lẫn cầu"/></a></div> <a href="https://www.ebooks-albums.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/thi-truong-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-tang-manh-me-ca-cung-lan-cau.html" rel="bookmark" title="Thị trường BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương: Tăng mạnh mẽ cả cung lẫn cầu">Thị trường BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương: Tăng mạnh mẽ cả cung lẫn cầu</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-tro-thanh-tam-diem-thi-truong-khoang-thoi-gian-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai trở thành tâm điểm thị trường khoảng thời gian cuối năm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai trở thành tâm điểm thị trường khoảng thời gian cuối năm"/></a></div> <a href="https://www.ebooks-albums.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/bds-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai-tro-thanh-tam-diem-thi-truong-khoang-thoi-gian-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai trở thành tâm điểm thị trường khoảng thời gian cuối năm">BĐS địa ốc Nam An tại Đồng Nai trở thành tâm điểm thị trường khoảng thời gian cuối năm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/dong-nai-thu-hut-von-dau-tu-tao-dong-luc-bds-dia-oc-nam-an-tang-truong.html" rel="bookmark" title="Đồng Nai thu hút vốn đầu tư tạo động lực BĐS địa ốc Nam An tăng trưởng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đồng Nai thu hút vốn đầu tư tạo động lực BĐS địa ốc Nam An tăng trưởng"/></a></div> <a href="https://www.ebooks-albums.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/dong-nai-thu-hut-von-dau-tu-tao-dong-luc-bds-dia-oc-nam-an-tang-truong.html" rel="bookmark" title="Đồng Nai thu hút vốn đầu tư tạo động lực BĐS địa ốc Nam An tăng trưởng">Đồng Nai thu hút vốn đầu tư tạo động lực BĐS địa ốc Nam An tăng trưởng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/kham-pha-nhung-thanh-pho-an-toan-nhat-nuoc-my.html" rel="bookmark" title="KHÁM PHÁ NHỮNG THÀNH PHỐ AN TOÀN NHẤT NƯỚC MỸ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2021/11/kham-pha-nhung-thanh-pho-an-toan-nhat-nuoc-my-218x150.png" srcset="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2021/11/kham-pha-nhung-thanh-pho-an-toan-nhat-nuoc-my-218x150.png 218w, https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2021/11/kham-pha-nhung-thanh-pho-an-toan-nhat-nuoc-my-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="KHÁM PHÁ NHỮNG THÀNH PHỐ AN TOÀN NHẤT NƯỚC MỸ"/></a></div> <a href="https://www.ebooks-albums.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/kham-pha-nhung-thanh-pho-an-toan-nhat-nuoc-my.html" rel="bookmark" title="KHÁM PHÁ NHỮNG THÀNH PHỐ AN TOÀN NHẤT NƯỚC MỸ">KHÁM PHÁ NHỮNG THÀNH PHỐ AN TOÀN NHẤT NƯỚC MỸ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/nhung-thong-tin-cong-ty-long-phat-bi-khach-hang-to-lua-dao-la-khong-dung-su-that.html" rel="bookmark" title="Những thông tin công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo là không đúng sự thật"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những thông tin công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo là không đúng sự thật"/></a></div> <a href="https://www.ebooks-albums.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/nhung-thong-tin-cong-ty-long-phat-bi-khach-hang-to-lua-dao-la-khong-dung-su-that.html" rel="bookmark" title="Những thông tin công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo là không đúng sự thật">Những thông tin công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo là không đúng sự thật</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/vach-tran-nhung-thong-tin-that-thiet-cong-ty-long-phat-khong-minh-bach-tai-loat-du-an-o-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Vạch trần những thông tin thất thiệt công ty Long Phát không minh bạch tại loạt dự án ở Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vạch trần những thông tin thất thiệt công ty Long Phát không minh bạch tại loạt dự án ở Đồng Nai"/></a></div> <a href="https://www.ebooks-albums.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/nha-dat/vach-tran-nhung-thong-tin-that-thiet-cong-ty-long-phat-khong-minh-bach-tai-loat-du-an-o-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Vạch trần những thông tin thất thiệt công ty Long Phát không minh bạch tại loạt dự án ở Đồng Nai">Vạch trần những thông tin thất thiệt công ty Long Phát không minh bạch tại loạt dự án ở Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_628441f7879ae" data-td_block_id="td_uid_3_628441f7879ae"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_628441f7879ae" data-td_block_id="td_uid_3_628441f7879ae"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-khong-dat-50-theo-yeu-cau-cua-chinh-phu.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://www.ebooks-albums.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='20891' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="d1e86fcb44" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="131"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_628441f790bf5_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_628441f790bf5" ><script>var block_td_uid_8_628441f790bf5 = new tdBlock(); block_td_uid_8_628441f790bf5.id = "td_uid_8_628441f790bf5"; block_td_uid_8_628441f790bf5.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_628441f790bf5_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_628441f790bf5_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_628441f790bf5.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_628441f790bf5.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_628441f790bf5.post_count = "3"; block_td_uid_8_628441f790bf5.found_posts = "23150"; block_td_uid_8_628441f790bf5.header_color = "#"; block_td_uid_8_628441f790bf5.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_628441f790bf5.max_num_pages = "7717"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_628441f790bf5); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_628441f790bf5 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/san-pham-dich-vu/diem-noi-bat-cua-sua-dieu-hoa-tai-hoang-mai-cua-bao-tri-so-1.html" rel="bookmark" title="Điểm nổi bật của sửa điều hòa tại Hoàng Mai của Bảo Trì Số 1"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/sua-dieu-hoa-tai-hoang-mai-150x150.jpg" alt="" title="Điểm nổi bật của sửa điều hòa tại Hoàng Mai của Bảo Trì Số 1"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/san-pham-dich-vu/diem-noi-bat-cua-sua-dieu-hoa-tai-hoang-mai-cua-bao-tri-so-1.html" rel="bookmark" title="Điểm nổi bật của sửa điều hòa tại Hoàng Mai của Bảo Trì Số 1">Điểm nổi bật của sửa điều hòa tại Hoàng Mai của Bảo Trì Số...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.ebooks-albums.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.ebooks-albums.com/author/traitimbang1999">Traitimbang1999</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-17T09:21:08+00:00" >17 Tháng Năm, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.ebooks-albums.com/san-pham-dich-vu/diem-noi-bat-cua-sua-dieu-hoa-tai-hoang-mai-cua-bao-tri-so-1.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Dịch vụ sửa điều hòa tại Hoàng Mai của Bảo Trì số 1 đang nhận được rất nhiều sự lựa chọn của khách hàng.... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-uu-diem-vuot-troi-cua-xoc-dia-so-voi-nhung-game-online-doi-thuong-khac.html" rel="bookmark" title="mách bạn các ưu điểm vượt trội của xóc đĩa so với những game online đổi thưởng khác"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/e59920268ccd00a3cfc954c5e6c8c33d-150x150.png" alt="" title="mách bạn các ưu điểm vượt trội của xóc đĩa so với những game online đổi thưởng khác"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-uu-diem-vuot-troi-cua-xoc-dia-so-voi-nhung-game-online-doi-thuong-khac.html" rel="bookmark" title="mách bạn các ưu điểm vượt trội của xóc đĩa so với những game online đổi thưởng khác">mách bạn các ưu điểm vượt trội của xóc đĩa so với những game...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.ebooks-albums.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.ebooks-albums.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-17T08:46:24+00:00" >17 Tháng Năm, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.ebooks-albums.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-uu-diem-vuot-troi-cua-xoc-dia-so-voi-nhung-game-online-doi-thuong-khac.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Xóc đĩa được coi là một trong những trò cá cược tồn tại lâu dài ở nước ta, được tìm thấy ở Việt... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/chua-duoc-phan-loai/tuyet-chieu-choi-baccarat-thang-ty-le-cao.html" rel="bookmark" title="Tuyệt chiêu chơi Baccarat thắng tỷ lệ cao"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/df40c33f091cfd0e9b3f8b359357eeaa-150x150.png" alt="" title="Tuyệt chiêu chơi Baccarat thắng tỷ lệ cao"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/chua-duoc-phan-loai/tuyet-chieu-choi-baccarat-thang-ty-le-cao.html" rel="bookmark" title="Tuyệt chiêu chơi Baccarat thắng tỷ lệ cao">Tuyệt chiêu chơi Baccarat thắng tỷ lệ cao</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.ebooks-albums.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.ebooks-albums.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-17T08:27:51+00:00" >17 Tháng Năm, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.ebooks-albums.com/chua-duoc-phan-loai/tuyet-chieu-choi-baccarat-thang-ty-le-cao.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Những hành động, trò chơi phức tạp đòi hỏi người chơi có nhiều kinh nghiệm mới có thể vượt qua và dành chiến... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.ebooks-albums.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.ebooks-albums.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.ebooks-albums.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://one88.blog/" target="_blank" title = "nhà cái ONE88">https://one88.blog/</a> <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, <a href="http://soikeo.vip" title="Soi Kèo Số 1 - Soi Kèo Vip Hôm Nay">https://soikeo.vip</a> , <a href="https://linkvaolode88.net" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.net</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.info" title="Review 10+ Nhà cái uy tín thị trường Việt Nam và Quốc Tế năm 2020 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.info</a> , <a href="https://fi881.com/index/vn/lottery" title="cá cược xổ số fi88">cá cược xổ số fi88</a> , <a href="https://nhacaitop.org/nha-cai/solarbet/" title="solarbet">solarbet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/san-pham-dich-vu/diem-noi-bat-cua-sua-dieu-hoa-tai-hoang-mai-cua-bao-tri-so-1.html" rel="bookmark" title="Điểm nổi bật của sửa điều hòa tại Hoàng Mai của Bảo Trì Số 1"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/sua-dieu-hoa-tai-hoang-mai-100x70.jpg" srcset="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/sua-dieu-hoa-tai-hoang-mai-100x70.jpg 100w, https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/sua-dieu-hoa-tai-hoang-mai-218x150.jpg 218w, https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/sua-dieu-hoa-tai-hoang-mai-356x244.jpg 356w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Điểm nổi bật của sửa điều hòa tại Hoàng Mai của Bảo Trì Số 1"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/san-pham-dich-vu/diem-noi-bat-cua-sua-dieu-hoa-tai-hoang-mai-cua-bao-tri-so-1.html" rel="bookmark" title="Điểm nổi bật của sửa điều hòa tại Hoàng Mai của Bảo Trì Số 1">Điểm nổi bật của sửa điều hòa tại Hoàng Mai của...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-17T09:21:08+00:00" >17 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-uu-diem-vuot-troi-cua-xoc-dia-so-voi-nhung-game-online-doi-thuong-khac.html" rel="bookmark" title="mách bạn các ưu điểm vượt trội của xóc đĩa so với những game online đổi thưởng khác"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/e59920268ccd00a3cfc954c5e6c8c33d-100x70.png" srcset="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/e59920268ccd00a3cfc954c5e6c8c33d-100x70.png 100w, https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/e59920268ccd00a3cfc954c5e6c8c33d-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="mách bạn các ưu điểm vượt trội của xóc đĩa so với những game online đổi thưởng khác"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-uu-diem-vuot-troi-cua-xoc-dia-so-voi-nhung-game-online-doi-thuong-khac.html" rel="bookmark" title="mách bạn các ưu điểm vượt trội của xóc đĩa so với những game online đổi thưởng khác">mách bạn các ưu điểm vượt trội của xóc đĩa so...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-17T08:46:24+00:00" >17 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.ebooks-albums.com/chua-duoc-phan-loai/tuyet-chieu-choi-baccarat-thang-ty-le-cao.html" rel="bookmark" title="Tuyệt chiêu chơi Baccarat thắng tỷ lệ cao"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/df40c33f091cfd0e9b3f8b359357eeaa-100x70.png" srcset="https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/df40c33f091cfd0e9b3f8b359357eeaa-100x70.png 100w, https://www.ebooks-albums.com/wp-content/uploads/2022/05/df40c33f091cfd0e9b3f8b359357eeaa-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tuyệt chiêu chơi Baccarat thắng tỷ lệ cao"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.ebooks-albums.com/chua-duoc-phan-loai/tuyet-chieu-choi-baccarat-thang-ty-le-cao.html" rel="bookmark" title="Tuyệt chiêu chơi Baccarat thắng tỷ lệ cao">Tuyệt chiêu chơi Baccarat thắng tỷ lệ cao</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-17T08:27:51+00:00" >17 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 628441f7a3f6a --> <script type='text/javascript' src='https://www.ebooks-albums.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.ebooks-albums.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.ebooks-albums.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.ebooks-albums.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.ebooks-albums.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.ebooks-albums.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html> <!-- Page supported by LiteSpeed Cache 3.2.4 on 2022-05-18 00:46:47 -->